Zorg

Individueel en op maat

Fase 1

Intensieve zorg

Individuele begeleiding:

  • 24-uurs zorg
  • Match met maatje

Fase 2

Ambulante zorg

Individuele begeleiding:

  • 24-uurs zorg

Fase 3

Ambulante zorg

Individuele begeleiding:

  • Op indicatie 24-uurs zorg
  • Contactmomenten

Zorg is een onderdeel van ons
3-fasenmodel
.

De manier van wonen hangt samen met de zorg die de bewoner nodig heeft.
Naarmate de zelfstandigheid van de bewoner groeit, verandert de ondersteuning van 24-uurs zorg naar ambulante zorg.

Tijd is geld, zei de manager.
Zorg is tijd nemen, zei de zorgverlener.

Loesje

Fase 1: Intensieve zorg

Iedereen start op de locatie Damianenklooster van de Weievensehoeve, met 24-uurs zorgverlening. De bewoner groeit door naar een zorgwoning, eveneens met 24-uurs zorgverlening, maar waarbij de bewoner meer verantwoordelijkheid neemt.

Fase 2: Ambulante zorg

Doorgroeien naar zelfstandig wonen in een trainingshuis met frequente, ambulante begeleiding op afgesproken contactmomenten.

Fase 3: Ambulante zorg

Doorgroeien naar zelfstandig wonen met zorg op maat.

Jij bent een topper!

Op de Weievensehoeve is er 24 uur per dag een collega aanwezig om de bewoners zorg te bieden. Van maandag tot en met vrijdag wordt er door de bewoners aan hun persoonlijke dagprogramma gewerkt waarbij de personeelsbezetting groter is dan in het weekend wanneer de bewoners vrij zijn.

Naast het dagelijks contact tussen de bewoners en medewerkers wordt er aan iedere bewoner een collega gekoppeld die als persoonlijk begeleider dient. We noemen dit een ‘maatje’ omdat we op familiaire wijze met elkaar omgaan waarbij we, voor zover mogelijk, de regie willen neerleggen bij de bewoner zelf. Het maatje is de vertrouwenspersoon van de bewoner waarmee van alles besproken wordt en waarbij de bewoner zich veilig voelt. Vanuit deze veilige omgeving kan de bewoner het beste stappen zetten in de juiste richting waarbij wij als medewerkers samen met andere bewoners het beste bij iemand naar boven proberen te halen.

Tijdens deze contactmomenten bij de bewoners thuis, kunnen er verschillende dingen gedaan worden. Meestal wordt er een gesprek gevoerd en gekeken hoe het met de bewoner gaat. Ook kunnen er leuke dingen gedaan worden zoals wandelen, een spelletje spelen of muziek luisteren. Deze activiteiten zijn erg belangrijk om de (vertrouwens-)band tussen bewoners en medewerkers te versterken. Dit met het doel dat de bewoners zich veilig voelen en in slechtere tijden hun problemen kwijt willen bij onze collega’s.

Op de Weievensehoeve is er 24 uur per dag een collega aanwezig om de bewoners zorg te bieden. Van maandag tot en met vrijdag wordt er door de bewoners aan hun persoonlijke dagprogramma gewerkt waarbij de personeelsbezetting groter is dan in het weekend wanneer de bewoners vrij zijn.

LEES MEER
Share This