Individuele begeleiding

Omdat je uniek bent

Elke bewoner een maatje

Op de Weievensehoeve staat het individu centraal, iedere bewoner wordt door ons op een persoonlijke manier begeleid. We geloven niet in een standaardaanpak omdat de bewoner het meeste baat heeft bij een volledig aan de persoon aangepaste werkwijze. Dit is ook nodig omdat de vaak complexe problemen van bewoners heel divers zijn.

Om dit goed vorm te geven, maken we gebruik van een begeleidingsplan. Hierin beschrijven we samen met de bewoner een passend begeleidingstraject om de juiste stappen te kunnen zetten.

Bij de Weievensehoeve werken medewerkers met verschillende werkervaringen en capaciteiten. Ook zij hebben verschillende persoonlijkheden en manieren van benaderen. Elke bewoner wordt gekoppeld aan een medewerker die goed aan kan sluiten bij de problematiek, de wensen en het karakter van de bewoner. We noemen dit matching.

I’m not telling you it is going to be easy –
I am telling you it is going to be worth it.

Art Williams

Share This